LOCATION

เลื่อนเม้าส์ไปชี้หมายเลขเพื่อดูข้อมูลการเดินทาง

จากถนนมิตรภาพไป 11 กม. สังเกตป้าย "แก่งคอย บ้านนา นครราชสีมา" เข้าทา่งคู่ขนาน ระยะทางประมาณ 300 ม. ผ่านร้านอาหารอร่อย เลี้ยวซ้ายเข้า "ซุ้มเทศบาล ต.แก่งคอย" สู่ซอยอุไรรัตน์ ขับตรงไปผ่านป้ายชื่อโรงแรมฯ ซ้ายมือขับเลยไปจนถึงวัดแก่งคอยอยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปเรื่อยๆ สังเกตป้อมตำรวจหาดสองแควอยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้ายไป 1.5 กม. โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านขวามือ